BHKristiansen

Et forsøk på en kunstblogg..

Ideer og betraktninger

Velkommen til en enkel blogg rundt kunst generelt og mine verk spesifikt. Her prøver jeg å få nedtegnet noen tanker rundt temaet pluss dokumentere kunstnere og/eller retninger jeg finner underveis. Galleriet vil være verk jeg til enhver tid føler er verdt å vise frem, ta kontakt om noe interessant i henhold til kjøp.