BHKristiansen

Automatisk & ubevisst?

Malerier  |  Oppdateringer

Så jeg fikk en ide ved siste økt om å prøve å male mer eller mindre autonomt - eller ubevisst. Det er nok mer vanskelig enn en skulle tro fordi ingenting er jo helt ubevisst. Så jeg staret med å male hva som falt meg inn, en abstrakt form. Deretter bygge opp disse formene til noe gjenkjennelig. Etter evaluering formes disse til mer bestemte objekter. Prosessen er veldig givende og om det kan bli et greit resultat av det får tiden vise.